اطلاعات سریع


نام رسمی

جمهوری فدراتیو برزیل

پرچم

موقعیت جغرافیایی

آمریکای جنوبی

پایتخت

برازیلیا

زبان های اصلی

پرتغالی

ادیان

کاتولیک کلیسای رم

حکومت

جمهوری فدرال

مساحت

8 میلیون کیلومتر مربع

جمعیت

205 میلیون نفر

واحد پول

رئال

پیش شماره

0055

شهر های توریستی اصلی

ریو دو ژانیرو
سائو پائولو
برازیلیا
فوز دو ایگواسو

شهرهاهیچ شهری در این قسمت وارد نشده است